Visie op credit management

Credit management gaat niet alleen over het binnenhalen van geld. Ruimer gezien gaat het over de relatie die u met uw klant heeft. Natuurlijk wilt u die relatie graag behouden. Maar u wilt ook het geld waar u recht op heeft zo snel mogelijk binnenkrijgen. Om dit te bewerkstelligen moet credit management niet pas starten als er al openstaande facturen zijn. Maar eerder.

Diensten

Wat kunnen wij voor u doen:

Procesverbeteringend
Door te kijken naar het end tot betaling kunnen wij knelpunten aan het licht brengen. Hier kunnen wij verbetervoorstellen voor aden. Doordat wij in een vroeg stadium medewerkers betrekken zorgen wij voor een goede borging. Wij gebruiken hiervoor onder andere kennis en technieken vanuit Lean en Six Sigma.

Projectmanagement
Is het al bekend wat er moet gebeuren? Nu moet het alleen nog uitgevoerd worden? Ook daar kunnen wij u bij helpen.

Interim management
Tijdelijk vervanging nodig? Iemde afdeling weer gaat lopen en het daarna overdraagt aan uw eigen medewerker? Wij helpen u graag!

Resultaten

Slimmer, sneller, samen

Andere werkwijze 

Bij aanvang waren er meer dan 250.000 betalingen niet verwerkt. Gevolg was dat klanten onterecht herinneringen en aanmaningen kregen. De klanten gingen daar natuurlijk over bellen. Hierdoor werd de druk op de organisatie nog groter. Door een wijziging van de werkprocessen op de afdeling werd bereikt dat de dagelijkse instroom meer dan bijgehouden kon worden. Er ontstond daarnaast ruimte om de achterstde afdeling helemaal bij. Door de betere werkprocessen is de omvang van de afdeling teruggebracht met 40%.

Versnelling incassoproces

In het normale proces was 60 dagen na het versturen van de factuur 93% van de vorderingen betaald. Door samen met de medewerkers een proces te ontwerpen waar alleen de noodzakelijke stappen in zaten hebben wij bereikt dat na verloop van tijd op 60 dagen na versturen van de factuur 99% van de vorderingen betaald was. Het geld kwam niet alleen sneller binnen maar er gingen ook veel minder klanten door naar de tijdrovende en lastige incasso/deurwaarderstrajecten. Daarnaast waren de klanten meer tevreden over het nieuwe proces omdat problemen eerder en sneller werden opgepakt.

Bestendige groei

Na aan de medewerkers te hebben gevraagd wat zij nou echt nodig hadden om de klanten goed te helpen, hebben wij dat vervolgens ingericht. De hele afdeling werd ingericht en aangestuurd met deze focus als doel. Medewerkers konden zelf aangeven waar zij het meest door gehinderd werden. Deze problemen werden vervolgens samen met de medewerkers opgelost. Gevolg was dat medewerkers zich steeds meer betrokken voelden. Daarnaast zagen wij de klanttevredenheid stijgen.

Contact

Robert Tjoonk

 06 -21 50 59 21

info@order2cash.nl

www.order2cash.nl